คอหวยดูกันชัด ๆ หมอธรรมเขมร เขียนเลขเด็ดให้ในพิธีแซนกรูธม

พิธีแซนกรูธม หรือ พิธีไหว้ครูใหญ่ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่ลูกศิษย์ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่า ถ้าหากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา หรือประสบความในหน้าที่การงานก็จะกลับมาประกอบพิธีเซ่นไหว้ หรือแก้บนตามที่เคยบนบานสารกล่าวเอาไว้

เป็นการทำบุญให้แก่ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษ ที่ตนเคารพนับถือ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับกุศลผลบุญ ที่ลูกศิษย์ได้ตั้งใจอุทิศให้ โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ในการประกอบพิธี อาทิเช่น หัวหมู ไก่ ปลา ข้าวสาร ข้าวสวย ผลไม้ ขนมหวาน และหมาก พลู บุหรี่ เครื่องหอมต่างๆ เพื่อไหว้ขอพรต่อครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษของตนเองที่ล่วงลับไปแล้ว